Főigazgató

Eszterházy Károly Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eszterházy Károly Egyetem
Tittel Pál Könyvtár

Főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Könyvtárat a főigazgató vezeti, feladatait az SZMR-ben, a könyvtár működési szabályzatában, és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. - A Könyvtár gyűjteményével, tevékenységével, személyzetével és egyéb eszközeivel
támogatja az egyetemen folyó oktató és kutató munkát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat.

        Az integrált könyvtári rendszer és az elektronikus könyvtár irányításához szükséges ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg;szakmai önéletrajz;személyi adatlap; a könyvtár vezetésével kapcsolatos tervek és azok megvalósulására vonatkozó elképzelések, különös tekintettel az egység bevételtermelő képességének fokozására vonatkozó elképzelések; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke; büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/HEO/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/HEO/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató.

        Elektronikus úton Baloghné dr. Tóth Erika részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer"

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

ID: 3002459   Megjelentetés dátuma: 2017.04.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.