Jogi ügyintéző IV.

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Kabineten belül működő Magánjogi Csoport

jogi ügyintéző IV.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Esztergom Széchenyi tér . 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 22. Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A képviselő-testületi ülésre előkészített anyagok törvényességi vizsgálata.
Képviselő-testületi előterjesztések, önkormányzati rendeletek előkészítése, elkészítése.
Részvétel a bizottsági, képviselő-testületi üléseken.
Közreműködés az önkormányzati választásokon, népszavazásokon.
Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések véleményezése, előkészítése és elkészítése.
Peres ügyek előkészítése, peres ügyek kapcsán a jogi képviselet ellátása.
Önkormányzati cégek és civil szervezetek ügyeinek intézése, szabályzatainak és okiratainak ellenőrzése, előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogi szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi szakvizsga megléte.

        Közigazgatási szakvizsga megléte.

        Hasonló munkakörben (közigazgatásban) eltöltött, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

        Polgári jogi területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

        Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja.

        A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.

        Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

        A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: 17456/2016., jogi ügyintéző IV.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Piskóthy László, csoportvezető nyújt, a 33/542-058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16456/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző IV..         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16456/2016., valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző IV..

        Elektronikus úton dr. Sarkantyu Lajos Adrián, aljegyző részére a jegyzo@esztergom.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Jegyzői Osztály - Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a pályázati kiírásban megjelölt, a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.esztergom.hu honlapon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 2.

ID: 2747546   Megjelentetés dátuma: 2016.10.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.