Mezőőr

Esztár Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Esztár Község Önkormányzata

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Esztár település közigazgatási területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esztár település közigazgatási határán belül a termőföldek, termények, felszerelések, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        mezőőri és rendészeti vizsga megléte vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja

        segédmotoros vezetői engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        határozott megjelenés, egészségügyi alkalmasság, problémamegoldó képesség , kiváló szintű helyismeret, helybenlakás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló iratok, szakmai önéletrajz, vezetői engedély, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályáza tartalmát és a személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsi TAmás polgármester nyújt, a 06709300010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztár Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 422/2016/Önk , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Esztár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4124 Esztár, Árpád utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 422/2016/Önk, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

        Személyesen: Szécsi TAmás polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4124 Esztár , Árpád utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Esztár község honlapja - 2016. október 6.

        Esztár Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.esztar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761551   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.