Árvízvédelmi referens

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

árvízvédelmi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

•közreműködés az árvízvédelmi művek fenntartásának és üzemeltetésének koordinálásában,
•árvízvédelmi fejlesztések előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés,
•szakágazati szinten felmerülő általános feladatok ellátása (kezelői hozzájárulások, vízügyi szakvélemények készítése, közreműködés a vízügyi hatósági ügyintézésben)
•pályázatok előkészítése, közreműködés a projektek lebonyolításában,
•árvízvédelmi nyilvántartások, információs rendszerek fejlesztése és kezelése,
•árvízvédelmi munkák koordinálása és ellenőrzése,
• árvízvédekezésben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy Főiskolai (szakirányú) mérnöki végzettség,

        számítógépes felhasználói ismeretek, MS OFFICE alkalmazások használata

        büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vízépítő/mélyépítő vagy infrastruktúra-építőmérnöki végzettség

        vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete

        közigazgatásban szerzett tapasztalat

        vízkárelhárítási gyakorlat

        angol és/vagy szlovák tárgyalási szintű nyelvtudás

        tervezői és térinformatikai programok ismerete (ArcView, Autocad)

        magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség, problémaérzékenység, felelősségtuda

        önálló munkára való készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Péter- osztályvezető nyújt, a 46/516-690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 MISKOLC, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-3291/2016 , valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-3291/2016, valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi referens.

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831996   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.