Pénzügyi ügyintéző

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Gazdasági Osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2 év időtartam –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• támogatások pénzügyi elszámolásának összeállítása, benyújtása,
• felhalmozási kötelezettségvállalás nyilvántartásának naprakész vezetése, ellenőrzése, egyeztetése,
• az Igazgatóság pályázataihoz kapcsolódó pénzügyi, gazdasági és számviteli vonatkozású feladat ellátása,
• az Igazgatóság tevékenységét érintő üzemgazdasági feladatok ellátása,
• rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági végzettség vagy,

        szakirányú OKJ-s szakképzettség, vagy

        mérlegképes könyvelői szakképzettség,

        felhasználói szintű MS Office ismeret,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú közgazdasági végzettség,

        az adott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        költségvetésben szerzett tapasztalat,

        angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,

        esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné Takács Orsolya osztályvezető nyújt, a 46/516-635 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-3196/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-3196/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÉMVIZIG honlap - 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816665   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.