Irodavezető

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
(Tokaji Szakaszmérnökség, Hajózási Szolgálat /Tokaj/)

irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• szervezi és ellenőrzi az adott szervezeti egység ügyviteli dolgozóinak munkáját,
• szervezi, koordinálja a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos teendőket,
• ellenőrzi, érvényesíti, kontírozza a számlákat és egyéb bizonylatokat, és határidőre megküldi a Gazdasági Osztály felé, • ellátja a pénzkezeléssel és pénzgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési teendőket;
• végzi a szigorú számadású nyomtatványokkal kapcsolatos teendőket,
• figyelemmel kíséri az egység bevételeit és kiadásait, a pénzügyi források időarányos felhasználását,
• részt vesz az egység pénzügyi tervének elkészítésében,
• részt vesz az irodai adminisztrációs rendszerek kialakításában, fenntartásában,
• gondoskodik a pénzügyi fegyelem betartásáról (a Bizonylati Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat és a Leltározási Szabályzat előírásainak betartásáról),
• naprakészen vezeti a készletmozgási bizonylatokat, tárgyi eszközök nyilvántartását, az analitikus nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri a kifizetések tranzakciós kódok szerinti megoszlását, szakszerűen kezeli a raktári készletet,
• elkészíti a havi összesítő üzemanyag elszámolást az egység gépjárműveinek vonatkozásában;
• részt vesz a szerződések, megrendelések előkészítésében, megkötésében, azokat az előírásoknak megfelelően nyilvántartja;
• részt vesz az éves leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,
• pénzügyi jelentéseket, beszámolókat készít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        mérlegképes könyvelői szakképzettség,

        felhasználói szintű MS Office ismeret,

        a munkára vonatkozó jogszabályok ismerete (különösen a Számviteli tv., ÁHT., Art., ÁFA tv.),

        cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        társalgási szintű angol nyelvtudás,

        közfoglalkoztatásban szerzett tapasztalat,

        közigazgatási szervnél szerzett munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,

        esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Béres-Balogh Judit igazgatási és jogi osztályvezető nyújt, a 46/516-625 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-3205/2016 , valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-3205/2016, valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÉMVIZIG honlap - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815050   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.