Gátfelügyelő

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Egri Szakaszmérnökség

gátfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3388 Poroszló, Kossuth L. utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi feladatok ellátása,
• A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok megszervezése, a környezet-tudatos gazdálkodás és tevékenység megvalósítása, • A felügyelőség területén lévő saját kezelésű állami főművek, létesítmények, ingatlanok kezelésével járó fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása,
• Szabályozásokban meghatározott ágazati, szakértői közreműködés, igazgatósági képviselet, • Önkormányzatokkal, a vízgazdálkodás és vízi-környezetvédelem vonatkozásában a társadalmi kezdeményezésekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás,
• A felügyelőség területén az őrszemélyzet munkájának irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség, a feladatok ellátásához szükséges szakképzettség,

        felhasználói szintű MS Office ismeret,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány),

        a munkakör betöltőjének az ÉMVIZIG Egri Szakaszmérnökségének poroszlói gátfelügyelőségén található szolgálati lakásba kell költöznie és munkáját onnan ellátnia.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vízépítőmérnöki, vízgazdálkodási, mezőgazdasági vízgazdálkodási vagy vízrendezési üzemmérnöki szakképzettség,

        angol tárgyalási szintű nyelvtudás,

        vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete,

        jó kommunikációs- és szervezőkészség, problémaérzékenység, felelősségtudat,

        vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén szerzett tapasztalat,

        saját személygépkocsi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,

        esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodolai Márk szakaszmérnökség-vezető nyújt, a 36/511-420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-2891/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gátfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-2891/2016, valamint a munkakör megnevezését: gátfelügyelő.

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÉMVIZIG honlap - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757462   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.