Gépészeti ügyintéző

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszalöki Vízlépcső

gépészeti ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Tiszalöki Vízlépcső.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az üzem műtárgyainak fenntartásának, üzemeltetésének és felülvizsgálatának koordinációja,
• az Igazgatóság állományában lévő vízijárművek, úszómunkagépek állapotának figyelemmel kísérése, műszaki dokumentációk vezetése,
• a vízlépcső műszaki működtetésével kapcsolatos feladatok megszervezése, irányítása,
• az üzem gyártási, karbantartási és fenntartási munkáinak technológiai előkészítése, munkálatok irányítása,
• az üzem vállalkozási feladatainak, kapacitásának kihasználása érdekében végzett munkálatokban való közreműködés, • szakterületi pályázatok összeállításában és végrehajtásában való részvétel,
• az Igazgatóság irányításában ár-és belvízi, jég elleni védekezési, és vízkárelhárítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, a feladatok ellátásához szükséges szakirányú végzettség,

        számítógépes felhasználói ismeretek, MS OFFICE alkalmazások használata,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gépészmérnöki szakképzettség,

        angol tárgyalási szintű nyelvtudás,

        vízgazdálkodás területén szerzett gyakorlat,

        vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete,

        jó kommunikációs- és szervezőkészség, felelősségtudat,

        problémaérzékenység, hatékony menedzselési képesség,

        pályázatok készítésében való megfelelő jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,

        esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palencsár István szakszolgálat-vezető nyújt, a 42/578-513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-2849/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gépészeti ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2016-2849/2016, valamint a munkakör megnevezését: gépészeti ügyintéző.

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÉMVIZIG honlap - 2016. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746264   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.