Óvodavezető

Értény Koppányszántó Óvoda Fenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Értény-Koppányszántó Társult Óvoda
Értényi Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.14-2021.11.13-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7093 Értény, Kossuth utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti az intézményt, felel annak szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett, irányítja, ellenőrzi munkájukat. Kapcsolatot tart a fenntartóval valamint az óvodai szülői szervezettel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,

        Óvodapedagógusi munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gománné Szabó Zsuzsanna nyújt, a 74476495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Értény Koppányszántó Óvoda Fenntartó Társulás címére történő megküldésével (7093 Értény, Kossuth utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 534-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Értény Koppányszántó Óvoda Fenntartó Társulás címére történő megküldésével (7093 Értény, Kossuth utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 534-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton Gománné Szabó Zsuzsanna részére a erteny@tolna.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gománné Szabó Zsuzsanna, Tolna megye, 7093 Értény, Kossuth utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739724   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.