Szociális foglalkoztatásban segítő

Értelmi Fogyatékosok Otthona - Csákánydoroszló

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Értelmi Fogyatékosok Otthona - Csákánydoroszló

szociális foglalkoztatásban segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9919 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, FŐ UTCA 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja a foglalkoztatást, szervezi a munkavégzést, koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, nyilvántartó lapot vezet a foglalkoztatottakról, részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 3/2006(V.17.)ICSSZEM rendelet 5.§.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kézműves gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, Önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt DÉRI MÁRTONNÉ nyújt, a 94/542-201 06/70/492-8461 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Értelmi Fogyatékosok Otthona - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, FŐ UTCA 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3199/K/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális foglalkoztatásban segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Értelmi Fogyatékosok Otthona - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, Fő utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3199/K/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális foglalkoztatásban segítő.

        Személyesen: , Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, Fő u 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        intézmény székhelyén - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csakdor.kx.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772075   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.