Telephelyvezető-ápoló

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas
egészségügyi csoport

telephelyvezető ápoló

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.10.-2021.11.09.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti a szakmai ellátás által kitűzött feladatok maradéktalan végrehajtását. Átruházott hatáskörben részleges munkáltatói jogokat gyakorol az egészségügy és ellátógondozó csoport tekintetében. Gondoskodik a gyógyszerek beszerzéséről, nyilvántarásáról, a lakók szakszerű gyógyszereléséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, okleveles egyetemi ápoló, diplomás ápoló, okleveles ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata és hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Inotay György nyújt, a 06-30-241-0232 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.1-67/2016 , valamint a beosztás megnevezését: TELEPHELYVEZETŐ-ÁPOLÓ.         Postai úton, a pályázatnak a Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.1-67/2016, valamint a munkakör megnevezését: TELEPHELYVEZETŐ-ÁPOLÓ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2016. október 12.

        www,minosegtordas.hu - 2016. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765390   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.