Fejlesztő pedagógus

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas
szociális és mentálhigiénés csoport

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben élő ellátottak egyéni fejlesztése, terápiás ellátás biztosítása. Az ellátottak egyéni fejlesztési tervének elkészítése. Az ellátottak önérvényesítő képességének fejlesztése. Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, konduktor, pszichopedagógus, szociálpedagógus, pedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata és hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Inotay György nyújt, a 06-30-241-0232 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.1-65/2016 , valamint a munkakör megnevezését: FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS.         Postai úton, a pályázatnak a Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.1-65/2016, valamint a munkakör megnevezését: FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2016. október 4.

        www. minosegtordas.hu - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Lakhatás megoldásában segítséget nyújtunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751433   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.