Gazdálkodási előadó

Erdőtelki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Erdőtelki Polgármesteri Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3358 Erdőtelek, Fő utca 105.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

utalások, nyilvántartások, vagyongazdálkodás, SZJA, statisztikák, analítikák, leltározás, selejtezés, KIRA, ELEKTRA rendszer használata

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet megjelölt feladatköreire előírt képesítés II. besorolási osztályban,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság cselekvőképesség,büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői képesítés megléte, vagy annak folyamatban lévő megszerzése, önkormányzati pénzügy-gazdálkodás területén szerzett tapasztalat, KIRA, ELEKTRA programok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,nyilatkozat,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87 § szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőcseiné Nagy Mária nyújt, a 36 596 100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Erdőtelki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3358 Erdőtelek, Fő utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3861/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Erdőtelki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3358 Erdőtelek, Fő utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3861/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

        Személyesen: Lőcseiné Nagy Mária, Heves megye, 3358 Erdőtelek, Fő utca 105. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók az elbírálást követően a döntésről írásbeli értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdotelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813140   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.