Óvodavezető

Erdőkürt Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Erdőkürti Nefelejcs Óvoda
óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2176 Erdőkürt, Petőfi út 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Erdőkürti Nefelejcs Óvoda vezetése, az ehhez kapcsolódó feladatok: pedagógiai feladatok, szakmai tevékenységek szervezése, pályázatok készítése, személyzeti és gazdasági feladatok ellátása, kapcsolattartás más nevelési-oktatási intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Óvodavezető - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szlovák nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okmányok, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat: a pályázat tartalmát az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat: a pályázat anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat: nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Erdőkürt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Erdőkürt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Szebenszkiné Palik Katalin, Nógrád megye, 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Erdőkürt Község Önkormányzata honlapján - 2016. szeptember 9.

        Erdőkürt Község Önkormányzata hirdetőtábláján - 2016. szeptember 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdokurt.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 9.

ID: 2720438   Megjelentetés dátuma: 2016.09.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.