Óraadó kémia szakos középiskolai tanár

Érdi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Óraadó kémia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 7 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kémia tantárgy oktatása, közép és emelt szintű érettségire felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szakirányú végzettség,

        Az Nkt. 66 § 1. bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        IKT kompetencia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, képzettségeket igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-4400/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óraadó kémia szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-4400/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óraadó kémia szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Málnási-Szász Myrtill intézményvezető asszony részére a sziszki@sziszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sziszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763435   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.