Költségvetési ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási Csoport

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetési ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szállítói számlák rögzítése, kontírozása és kötelezettségvállalások felvitele a Forrás SQL Integrált pénzügyi rendszerben, valamint a jogszabályban és egyéb utasításokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,,

        mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon

        3 éves pénzügyi számviteli költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga

        Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismeret, gyakorlati alkalmazása

        Informatikai ismeretek

        Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerezett problémamegoldás,

        Objektivitás,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető nyújt, a 23/522-366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/24/2016. , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/24/2016., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Bartos Beatrix, dr. Kertész Orsolya, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2016. november 15.

        Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815059   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.