II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja, illetőleg (2017. január 1. napját követően létesített állami szolgálati jogviszony esetén) a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 11.1. és 11.2. pontja szerinti építésügyi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

A BKMKH Bács-Kiskun Megyére kiterjedő illetékességgel II. fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § és a 46. § (2) bekezdése szerinti II. fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat ( 2017. januári belépés esetén az Áttv.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, képesítési követelményeknek megfelelő,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         3 éves építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági területen szerzett szakmai gyakorlat (kizárólag másodfokú építésfelügyeleti munkakör betöltéséhez a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében megállapított szakmai gyakorlat is megfelelő), megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés előkészítő-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködés, hivatástudat, magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga, építésügyi vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes fényképes szakmai önéletrajz, hatósági bizonyítvány, iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dombi Edit vagy Bajnóczi Marianna nyújt, a 76/513-724 vagy 76/516-832 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/57/2016. , valamint a munkakör megnevezését: II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/57/2016., valamint a munkakör megnevezését: II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BKMKH honlapjai - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831963   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.