Bibliográfus, feldolgozó könyvtáros

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Gyűjteményszervezési Osztály

bibliográfus, feldolgozó könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kapcsolattartás az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetével:
o dokumentumok beszerzése,
o feldolgozás az integrált könyvtári rendszerben,
o statisztikai adatok szolgáltatása,
o Stratégiai Adatbázis építése,
o MTMT adminisztrátori teendők ellátása és felhasználóképzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség (könyvtáros vagy informatikus könyvtáros),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        integrált könyvtári rendszerek ismerete

        gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az angolon kívül egyéb modern nyelv alap szintű ismerete

        MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

        ALEPH integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        figyelem összpontosítás,

        terhelhetőség,

        rendszerező képesség,

        kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/6885/1(2018) T- , valamint a munkakör megnevezését: bibliográfus, feldolgozó könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/6885/1(2018) T-, valamint a munkakör megnevezését: bibliográfus, feldolgozó könyvtáros.

        Elektronikus úton ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Főigazgatói Titkárság részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Főigazgatói Titkárság, Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján
történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018.06.09

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 9.

ID: 3416252   Megjelentetés dátuma: 2018.06.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.