Könyvtárvezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

ELTE BTK Központi Olvasó

könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1. - 2022. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ELTE BTK Központi Olvasótermének szakmai vezetése, napi működésének szervezése és irányítása; A könyvtár képviselete a kar dékánja és gazdasági vezetősége előtt, valamint a könyvtári hálózatot érintő szakmai kérdésekben a könyvtár képviselete a Kari Könyvtári Bizottságban; A kari könyvtári koordinátor munkájának aktív támogatása, különösen a pályázatok elkészítésében és az intézeti, valamint tanszéki könyvtárakkal, szakgyűjteményekkel való kapcsolattartásban, a kari könyvtári munka összehangolásában, adminisztrációjában; A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának, Könyvtárhasználati Szabályzatának, a munkavállalók munkaköri leírásainak felülvizsgálata, illetve elkészítése; A könyvtár nyitva tartási rendjének, szolgáltatásai rendszerének meghatározása, ezek feltételeinek megszervezése, a működés ellenőrzése, folyamatos korszerűsítése; Felügyelni az állománygyarapítást és apasztást, valamint az állományrevízió munkálatait; az állománygyarapítás szempontjainak és anyagi lehetőségeinek összehangolása, gyűjtőkör szerinti egyeztetés az intézeti könyvtárakkal; Az éves könyvtári statisztikák, jelentések elkészítése a Könyvtári Intézet, illetve az illetékes szervek számára, ezek megküldése az Egyetemi Könyvtárnak; A személyi állomány ügyeinek intézése; Az Egyetemi Könyvtár módszertani, informatikai utasításainak megvalósítása a könyvtár munkájában; Részvétel a Könyvtári Tanács K21-es és IKR Koordinációs Bizottságaiban;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, könyvtáros/ informatikus könyvtáros szakirány,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Legalább 5 év felsőoktatási könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat

        Integrált könyvtári rendszer ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        OKleveles könyvtáros szakirányú felsőfokú képesítés

        Aleph integrált könyvtári rendszer gyakorlott szintű kezelése

        Felsőoktatási könyvtárban szerzett vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs képesség,

        Kiváló problémamegoldó képesség,

        Önállóság,

        Terhelhetőség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        szervezet orientált szemléletmód

        jó szervező készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. I. em.142. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/1796 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/1796, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

és

        Elektronikus úton BTK Dékáni Titkárság részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat papír alapon két példányban kérjük megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.

ID: 3383293   Megjelentetés dátuma: 2018.05.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.