Egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Magyarország
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Múzeum krt 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• előadások tartása és szemináriumok vezetése a 18-20. századi művészetelmélet és esztétika tárgykörében; különös tekintettel a klasszikus német idealizmusra és a 20. századi analitikus hagyományra
• angol nyelvű kurzusok és konzultációk tartása;
• szakdolgozatok és PhD disszertációk témavezetése és bírálata;
• részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban és a tanszék nemzetközi kapcsolatainak szervezésében;
• aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális tananyag) elkészítésében;
• önálló kutatások folytatása és rendszeres publikációs tevékenység;
• közreműködés a tudományos diákkör munkájának segítésében, a tehetséggondozásban.
• aktív részvétel az Esztétika Doktori Programban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        PhD, habilitáció

        Esztétika szakirány

        német nyelvismeret (felsőfokú C típusú általános, tárgyalási szint)

        legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

        MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szint

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        esztétika területen szerzett habilitáció

        angol nyelvismeret,(középfokú C típusú, társalgási szint)

        internetes alkalmazások, (felhasználói szint)

        legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

        legalább tíz éves egyetemi oktatói tapasztalat a megjelölt tárgykörben

        kiemelt jártasság idegen nyelvű filozófiai szövegek értelmezésében és fordításában, valamint egyetemi tananyagfejlesztésben

        rendszeres és jelentős publikációs tevékenységgel az említett területeken

Elvárt kompetenciák:

        elhivatottság, megbízhatóság, logikus gondolkodás,

        kreativitás, együttműködő-készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kezdeményezőkészség, nyitottság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        bizonyítvány másolatok

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/538/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/538/1(2018), valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

ID: 3310675   Megjelentetés dátuma: 2018.02.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.