Kari könyvtárvezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

kari könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kari Könyvtárba beosztott dolgozók munkájának vezetése, a könyv- és folyóirat-állomány folyamatos gondozása, a könyvtár elektronikus adatbázisának feltöltésének irányítása, szervezése. Részvétel az egyetemi elektronikus adatbázisok (pl. MTMT, Stratégiai Adatbázis) feltöltésében és a feltöltési munka irányítása. A könyvtár szolgáltató tevékenységével gondoskodik a karon folyó oktatási és kutatási munka segítéséről. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat stratégiájában megfogalmazottak szerinti együttműködés a hálózati, az egyetemi központi és hazai, valamint külföldi könyvtárakkal. Az ELTE Könyvtári Tanácsában a kari könyvtár képviselete. Kapcsolattartás a kar vezetőségével, tanszékeivel valamint a könyvtáros szakmai képviseletekkel. A könyvtár munkatervének elkészítése, ennek végrehajtásáról beszámoló megírása. A könyvtár pénzügyeinek intézése. Éves statisztikai jelentés elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        szakirányú felsőfokú végzettség

        minimum 5 éves könyvtárosi, közgyűjteményi területen szerzett tapasztalat

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar Tudományos Művek Tára és egyéb szakmai adatbázisok ismerete

        középfokú angol vagy német nyelvtudás

        együttműködési készség

        önállóság, proaktivitás

        szervezőkészség, kommunikációs készség

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőoktatás területén szerzett könyvtárvezetői gyakorlat

        az ELTE-n teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony fennállása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/5755/1(2017) , valamint a munkakör megnevezését: kari könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/5755/1(2017), valamint a munkakör megnevezését: kari könyvtárvezető.

        Elektronikus úton Informatikai Kar Dékáni Hivatal részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/5755/1(2017), valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

\"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 12.

ID: 3241317   Megjelentetés dátuma: 2017.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.