Feldolgozó könyvtáros

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár

feldolgozó könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Időszaki kiadványok formai és tartalmi feltárása
- Központi hálózati és módszertani feladatok ellátása az egyetemen működő könyvtárak tekintetében
- Állományadatok szolgáltatása, az adatok folyamatos karbantartása a Nemzeti Periodika Adatbázisban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Felsőfokú szakirányú végzettség (könyvtáros vagy informatikus könyvtáros)

        Idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban a német és az angol nyelv alkalmazásának képessége)

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

        Integrált könyvtári rendszerek ismerete

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ALEPH integrált könyvtári rendszer használata során szerzett ismeret, gyakorlat

        Időszaki kiadványok feldolgozása során szerzett gyakorlat

        Felsőoktatási intézményben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        rendszerző képesség,

        figyelemkoncentráció,

        terhelhetőség,

        együttműködés,

        problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        Minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár nyújt, a 411-6500/3415 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/14049/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/14049/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója által létrehozott bíráló bizottság bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekintheti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 31.

ID: 3230919   Megjelentetés dátuma: 2017.11.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.