Könyvtáros, könyvtárostanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

könyvtáros, könyvtárostanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 , Cházár András utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

iskolai könyvtárosi feladatok, könyvtári adminisztráció (számítógépes adatfeldolgozás), könyvtári órák és programok tartása, szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        szakirányú, felsőfokú végzettség

        informatikai rendszerismeret: könyvtári programok használata, Microsoft Office (word, excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        iskolai könyvtárban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        oklevél (végzettség igazolása) másolata

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, illetve sikeres kiválasztás esetén elindítja az erkölcsi bizonyítvány igénylését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Murbán Renáta nyújt, a 06-1 343-1731 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1146 Budapest, Cházár András utca 10. vagy személyesen ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISK/2774/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, könyvtárostanár.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISK/2774/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, könyvtárostanár.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Molnár Katalin igazgató részére a molnar.katalin@radnoti.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok számától függően személyes beszélgetésre kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 10.

ID: 3184691   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.