Tájékoztató könyvtáros/gyakornok

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

tájékoztató könyvtáros/gyakornok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Általános tájékoztatás, továbbá a gyűjtőkörre vonatkozó tudományterületeken szaktájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból
• Adatbázis használati tanácsadás, tesztelés, felhasználók képzése magyar és idegen nyelven • Olvasótermi kiszolgálás, felügyelet, helyben használható szolgáltatások menedzselése
• Regisztrációs és kölcsönzői munkafolyamatok, szolgáltatások ügyintézése
• Részvétel állomány-karbantartási munkákban
• Szolgáltatások kommunikációja

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Büntetlen előélet

        Felsőfokú szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés

        Tájékoztató könyvtárosi gyakorlat, pályakezdő esetében kitűnő/jó értékelésű tájékoztatási szakmai gyakorlat

        Valamely integrált könyvtári rendszer ismerete

        Közép-vagy felsőfokú angol nyelvvizsga, aktív nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárban szerzett tapasztalat

        Német vagy francia vagy latin nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiegyensúlyozott, stressztűrő személyiség,

        Jó kommunikációs készség ,

        Pontos, precíz munkavégzés,

        Jó csapatszellemű, de önálló munkavégzésre képes személyiség,

        Problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, motivációs levél

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ELTE Egyetemi Könyvtár nyújt, a 411-6500/3415 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/9695/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros/gyakornok.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/9695/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros/gyakornok.

vagy

        Elektronikus úton ELTE Egyetemi Könyvtár részére a foigazgato@lib.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Egyetemi Könyvtár Információs Pult, Budapest, 1053 , Ferenciek tere 6. lezárt borítékban .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az ELTE Egyetemi Könyvtár mb. főigazgatója által létrehozott bíráló bizottság bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekintheti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 18.

ID: 3138067   Megjelentetés dátuma: 2017.07.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.