Takarító

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarítás az intézmény területén, ideiglenesen a munkakörbe szorosan nem kapcsolódó feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        érvényes erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        végzettség igazolása (általános iskolai bizonyítvány másolata)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács Ferenc nyújt, a +36 1 266 14 27 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Papnövelde utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISK , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISK, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton az Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Szakács Ferenc részére a szakacs@apaczai.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Budapest, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok számától függően személyes beszélgetésre, kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768788   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.