Gyógypedagógus (logopédia-hallássérültek pedagógiája szakirányú)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szolgáltató Központ Fogyatékosügyi Központ

gyógypedagógus (logopédia-hallássérültek pedagógiája szakirányú)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanulási zavarral élő ( diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) hallgatók számára segítségnyújtás a tanulásban: egyéni és csoportos tanulásmódszertani tréningekkel. Beszédfogyatékossággal élő hallgatók számára logopédiai terápia biztosítása. Hallássérült hallgatók számára a tanulás segítése; olvasási szövegmegértés fejlesztése; jegyzetelő és jeltolmács szolgáltatás megszervezése. A Fogyatékosügyi Központ által szervezett klubokon, programokon, érzékenyítő tréningeken történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy BA szintű gyógypedagógiai képesítés logopédia-hallássérültek pedagógiája szakirányokon,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felnőtt fogyatékos személyek körében szerzett tapasztalat

        egy európai idegennyelvből középfokú komplex nyelvvizsga

        magyar jelnyelv középfokú ismerete

Elvárt kompetenciák:

        szociális érzékenység,

        empátia,

        jó kommunikációs képesség,

        tolerancia,

        a fogyatékos személyek tisztelete,

        modern gyógypedagógiai szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Krisztina nyújt, a 483-8000/2256 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Fogyatékosügyi Központ , Múzeum krt. 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/10880/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (logopédia-hallássérültek pedagógiája szakirányú) .         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/10880/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (logopédia-hallássérültek pedagógiája szakirányú) .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztáshoz a megfelelő pályázatot benyújtókat személyes interjún hallgatjuk meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763384   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.