Takarító

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 35 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 42-44.

Budapest, 1126 Budapest, Beethoven utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény helyiségeinek takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai

        Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: takarítói állás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1126 Budapest, Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola, Kiss János altb. utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/10566/2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altb. utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/10566/2/2016., valamint a munkakör megnevezését: takarító.

vagy

        Elektronikus úton az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola részére a gyakisk@gyertyanffy.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az
álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig
kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a
személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének,
védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi
szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk,
közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes
tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751436   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.