Irodavezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rektori Kabinet, Tudománypolitikai Iroda

irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• vezeti a Rektori Kabinet alá tartozó Tudománypolitikai Irodát
• betartatja az 1/2016. (VII. 1.) számú rektori utasításban foglaltakat
• közreműködik az egyetemi intézményfejlesztési terv/stratégia tudománypolitikai rendszerének fejlesztésében, működtetésére vonatkozó részének kidolgozásában, végrehajtásában és az ellenőrzésében
• részt vesz a rektor és az egyetemvezetés tudománypolitikával összefüggő döntéseinek előkészítésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, felsőfokú, egyetemi szintű végzettség,

        vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        felsőoktatási vagy más, kutatással foglalkozó intézmény adminisztrációjában szerzett tapasztalat

        felsőoktatási vagy más, kutatással foglalkozó intézményben szerzett szervezői, irányítói tapasztalat

        tárgyalóképes angol nyelvtudás, továbbá az angol nyelv államilag elismert közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával igazolt ismerete

        projektek menedzselésében szerzett tapasztalat

        tanulmányok vagy elemzések készítésében szerzett tapasztalat

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

        felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tudománymetriával kapcsolatos tapasztalat

        egyetemi rangsorokkal kapcsolatos tapasztalat

        további világnyelv államilag elismert közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával igazolt ismerete

        doktori (PhD) fokozat

Elvárt kompetenciák:

        jó koordináló és irányító készség,

        rendszerszemléletű gondolkodás,

        önálló, precíz munkavégzés,

        jó kooperatív készség,

        kiváló kommunikációs és tárgyalási készség,

        rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését

        iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy (külső pályázó esetén) annak igénylését igazoló bizonylat

        Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/10023/1/2016, valamint a beosztás megnevezését: irodavezető.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Rektori Kabinet, Tudománypolitikai Iroda, Szerb utca 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/10023/1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/10023/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

vagy

        Elektronikus úton az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet, Tudománypolitikai Iroda részére a tudomanypolitika@rk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bek ezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746268   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.