Oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékánhelyettesek feladatkörét az ELTE SzMSz I. kötet és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzat előírása szerint, a dékán irányításával látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Egyetemi végzettség,

        Pályázhatnak a karhoz tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárok, főiskolai tanárok és egyetemi docensek, akik a kinevezés időpontjáig nem töltik be a 62. életévüket. A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásainak. A pályázat elbírálása az említett törvény követelményei szerint az ELTE és a Kar szabályzatai alapján történik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        dékánhelyettesi koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék

        oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal a pályázó által hitelesítve)

        aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek

        Kérjük az e-mailben illetve a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2396/1 (2016) valamint a munkakör megnevezését: Oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2396/1 (2016) , valamint a beosztás megnevezését: oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2396/1 (2016), valamint a munkakör megnevezését: oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese.

        Elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A . 7 90. vagy postai úton.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: "Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754699   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.