Pályázati- és projekttanácsadó munkatárs

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal

pályázati- és projekttanácsadó munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Hazai és nemzetközi oktatói és hallgatói pályázatok figyelése, közzététele a honlapon, érdekeltek e-mailen történő értesítése.
• Pályázati dokumentumok (felhívások, útmutatók, stb.) megismerése, szükség esetén tanácsadás, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, elsősorban eljárásrendi és tervezési vonatkozásokban.
• Pályázati és megvalósítási eljárásrendek feldolgozása, nyomon követése.
• Futó pályázatok gondozása, beszámolási kötelezettség figyelése, támogatás a módosítási kérelmek, beszámolók, elszámolások előkészítésében, adatgyűjtés, elektronikus pályázati portálok kezelése. Kapcsolattartás a partnerekkel, illetve konzorciumi pályázatok esetén a főpályázó képviselőivel. Kiutazások előkészítésében való közreműködés.
• Pályázati adminisztráció végzése.
• Pályázati nyilvántartások vezetése, aktualizálása.
• Pályáztató szervekkel való kapcsolattartás, információs napokon történő részvétel, egyedi kérdések továbbítása.
• Belső pályázatok lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Egyetemi végzettség (osztatlan vagy MA képzésben szerzett)

        magas szintű angol nyelvtudás

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

        felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        a felsőoktatási környezet ismerete

        MS Word, Excel program magas szintű ismerete

        Nemzetközi pályázati tapasztalat

        Felsőoktatás pályázataiban szerzett tapasztalat

        Operatív programok pályázatírásában és lebonyolításában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        magas szintű informatikai, technikai ismeretek,

        elemzői készség, analitikus gondolkodás,

        jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,

        jó kommunikációs készség,

        önálló, kreatív munkavégzésre való képesség,

        precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza, (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        motivációs levél; (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)

        aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        nyelvtudást igazoló okirat

        sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó hozzájárulása a pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez

        Kérjük a borítékon, ill. az e-mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2398/1 (2016) valamint a munkakör megnevezését: pályázati- és projekttanácsadó munkatárs.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2398/1(2016) , valamint a munkakör megnevezését: pályázati- és projekttanácsadó munkatárs .         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2398/1(2016), valamint a munkakör megnevezését: pályázati- és projekttanácsadó munkatárs .

        Elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba, vagy postai úton .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754698   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.