Műszaki menedzser

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

műszaki menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, az ELTE létesítményei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata: Az ELTE kezelésében lévő oktatási és egyéb célú épületek műszaki szempontból történő hatékony működtetése, üzemeltetésének felügyelete. Az épületek műszaki állapotának felmérése, állagmegóvási és fejlesztési munkák tervezése, javaslattétel, közbeszerzésben való közreműködés és kivitelezés felügyelete megrendelői oldalról. Az építtető (megrendelő, vagyongazda) részéről az építés, karbantartási munkák szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának szerződés szerinti és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosítása. Hiba és hiányosság észlelésekor az építtető értesítése mellett - vállalt szerződéses kötelezettségei szerint - a szükséges intézkedések megtétele. Felelősség a kivitelező által befejezett munkaszakasz eredményeinek ellenőrzéséért, átvételéért, a teljesítésigazolások kiadásáért, számla műszaki tartalmának ellenőrzéséért. Az épületet használók biztonságának megfelelő intézkedések meghozatala az épület fizikai, karbantartási szempontjából. Felelős az adott költségvetési keretek betartásáért. Kapcsolattartás az intézményi és szerződéses partnerekkel. Kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok ellátása.
A munkavégzés helye az ELTE létesítményei, de nem kizárólag Budapest területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű műszaki végzettség,

        az MS Word, Excel és az internet felhasználói szintű ismerete és használata

        Terc költségvetés készítő program ismerete és gyakorlott használata

        pontos, precíz munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        3 év hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség,

        kiváló konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését

        végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE , valamint a munkakör megnevezését: műszaki menedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária címére történő megküldésével (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE, valamint a munkakör megnevezését: műszaki menedzser.

        Elektronikus úton Halas Mária részére a halas.maria@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763444   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.