Képzésszervező

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária
Szolgáltató Központ

képzésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A képzésekkel kapcsolatos ügyfélkezelés (résztvevők, egyes oktatók).
• A Karriermenedzsment kurzusokkal (KMI, KMII, KMIII) kapcsolatos ügyintézés.
• A képzési és oktatói szerződések előkészítése és kapcsolattartás a kifizetéseket kezelő munkatárssal.
• A résztvevői befizetések kivetése és ellenőrzése a NEPTUN tanulmány rendszerben.
• Az Érettségi Előkészítőre jelentkezőkkel, jelenlegi résztvevőkkel való kapcsolattartás.
• Érettségi Előkészítőkhöz előkalkulációk készítése.
• Érettségi Előkészítőkhöz órai anyagok bekérése és sokszorosítása, jelenléti ívek, teremfoglalás intézése.
• Az éves képzési terv összeállításában való részvétel.
• A képzési terület innovációjában való közreműködés.
• A képzések technikai feltételeinek előkészítése.
• A tevékenységhez kapcsolódó központi e-mail cím kezelése.
• A képzés fejlesztési koncepciója megvalósításának előkészítése.
• Osztályvezetői értekezletén való részvétel.
• Az Egyetem más munkatársaival vezetőjén keresztül, valamint hallgatóival közvetlenül egyeztetni, feladatai ellátása érdekében tőlük információt kérni.
• Gondoskodik az iktatásért felelős kollégának a különböző munkájával kapcsolatos dokumentumok és adott ügyet érintő elektronikus levelek eljuttatásáért.
• Ellátja a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségeit (jelenléti ív, szabadságolási, vagy helyettesítéssel kapcsolatos dokumentáció).
• Feladata továbbá bármi a munkakörével kapcsolatban, amire a szervezeti egység vezetője utasítja. A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe tartoznak, de azokat jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.
• Feladatainak ellátása érdekében vezetőjén keresztül információkat kérhet az ELTE szervezeti egységeitől, azok munkatársaitól. • Tevékenységéről rendszeresen beszámol a szervezeti egység vezetőjének.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú, főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség (előny a tanári, andragógia szakos diploma),

        magabiztos informatikai ismeretek

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        jó problémamegoldó-, és szervezőképesség,

        precíz, pontos, gyors, önálló munkavégzés,

        jó kapcsolatteremtő, kommunikációs készség,

        nyugodt, kiegyensúlyozott, jó munkatársi viszony kialakítására képes személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Motivációs levél, amelyben kérjük kifejteni a képzésszervezési munkatapasztalatait

        Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatai

        Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE , valamint a munkakör megnevezését: képzésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária címére történő megküldésével (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE, valamint a munkakör megnevezését: képzésszervező.

        Elektronikus úton Geréb Tünde részére a gereb.tunde@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763406   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.