Gazdasági ügyintéző

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- részvétel a Főigazgatóság napi pénzügyi ügymenetében
- szerződések és számlák befogadása, nyilvántartása
- számlák rögzítése az SAP rendszerben, a pénzügyi ügyintézés figyelemmel kísérése
- pénzügyi kimutatások készítése,
- gazdasági, pénzügyi anyagok elkészítése az Üzemeltetési, Beruházási Igazgatóság részére
- részvétel kalkulációk, pénzügyi adatok összeállításában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Középfokú végzettség ,

        SAP felhasználói szintű ismerete, pénzügyi ismeretek

        Hasonló munkakörben szerzett –legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office ismeretek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közgazdasági végzettség

        pénzügyi irányú OKJ szakképesítés

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés,

        felelősségteljes, önálló munkavégzés,

        megbízhatóság,

        nagyfokú munkabíró képesség,

        együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária címére történő megküldésével (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton Halas Mária részére a halas.maria@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757924   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.