Pszichológus (ügyvivő szakértő)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
Dékáni Hivatal

pszichológus (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• életvezetési tanácsadás magyar és külföldi hallgatók részére,
• tanulásmódszertan hallgatók részére, tréningek tartása,
• hallgatói közösségszervezés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség (mesterszintű pszichológus diploma),

        minimum középfokú angol nyelvvizsga

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az Informatikai Kar tanulásfejlesztő tréningjein gyakorlatvezetői részvétel

        magas szintű, aktív angol nyelvtudás a külföldi diákokkal való pszichológiai tanácsadáshoz

        tanácsadó szakpszichológus végzettség vagy jelöltség vagy hallgatói viszony doktori képzésben

        Microsoft Office irodai programcsomag felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz

        a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések, tervek

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik

        A pályázati anyagokat "IK pszichológus" jeligével kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (ügyvivő szakértő).         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (ügyvivő szakértő).

        Elektronikus úton Végh Viktória részére a veghviki@inf.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az
álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig
kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a
személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének,
védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi
szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk,
közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes
tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754745   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.