Főigazgató-helyettes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára

főigazgató-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a főigazgató által kijelölt osztályok tevékenységének irányítása és ellenőrzése,
- tervezetek, munkatervek, jelentések, szabályzatok készítésében való közreműködés,
- a kijelölt stratégiai és pályázati projektek kidolgozása és irányítása,
- a főigazgató távollétében a Könyvtár irányítása teljes hatáskörrel,
- a Könyvtár képviselete hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben és az Egyetem testületeiben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        könyvtári szakmai munkakör betöltésére jogosító egyetemi végzettség

        széleskörű felsőoktatási könyvtári szakmai tapasztalat - legalább tíz év feletti szakmai tapasztalat

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalása

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        projektvezetési ismeretek és tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára címére történő megküldésével (1053 Budapest, Főigazgatói Titkárság, Ferenciek tere 6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/12186/1 (2016.) , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/12186/1 (2016.), valamint a munkakör megnevezését: főigazgató-helyettes.

vagy

        Elektronikus úton ELTE Egyetemi Könyvtár, Főigazgatói Titkárság részére a titkarsag@lib.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az
álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig
kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a
személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének,
védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi
szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk,
közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes
tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818803   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.