Könyvtáros

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára
Közönségszolgálati Osztály

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 24 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Kölcsönzéssel és regisztrációval kapcsolatos tevékenységek az ALEPH integrált könyvtári rendszerben
• Általános tájékoztatás a könyvtár használatáról és szolgáltatásairól magyar és angol nyelven
• A szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi ügyintézés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Szakirányú végzettség (könyvtáros, BA vagy főiskolai oklevél)

        Aktív középfokú angol nyelvtudás (szóban is)

        Erős felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel stb.)

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Délutáni műszak vállalása (16-20 óra között)

        Angol középfokú nyelvvizsga

        További idegen nyelv ismerete

        Könyvtárban szerzett munkatapasztalat

        Alapos IKR ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és problémamegoldó készség,

        Önálló munkavégzés képessége,

        Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára címére történő megküldésével (1053 Budapest, Főigazgatói Titkárság, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/12186/1 (2016.) , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára címére történő megküldésével (1053 Budapest, Ferenciek tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/12186/1 (2016.), valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton ELTE Egyetemi Könyvtár, Főigazgatói Titkárság részére a titkarsag@lib.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az
álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig
kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a
személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének,
védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi
szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk,
közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes
tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818802   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.