Egyetemi tanársegéd

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszék

egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

: az ELTE a Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszéke munkájában való részvétel:
Az egyetemi tanársegéd feladata szemináriumok vezetése informatikus könyvtáros alap- és mesterszakon különösen az osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek, tájékoztatás és információforrások, elektronikus dokumentumok, projektmunka és az angol szaknyelv témakörökben, valamint a könyvtárostanár osztatlan mesterképzési szakpártag elindítását követően annak működtetésében történő közreműködés. Folyamatos tudományos kutatói és publikációs tevékenység az oktatott témákban, aktív bekapcsolódás tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztésébe, szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok témavezetésébe. Részvétel a Könyvtár- és Információtudományi Intézet szakmai rendezvényeinek, konferenciáinak, tudományos projektjeinek szervezésében, pályázatokban, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel és partnerintézményekkel, az intézet angol nyelvű honlapjának tartalmi szerkesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        informatikus könyvtáros szakirányú egyetemi vagy mesterszakos végzettség

        megkezdett könyvtártudományi PhD-tanulmányok vagy könyvtártudományi PhD-fokozat

        felsőfokú angol nyelvismeret

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        fordító és tolmács végzettség

        német nyelvismeret

        kutatási projektben és könyvtári munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz (elektronikus úton is)

        tudományos munkák jegyzéke (elektronikus úton is)

        tudományos fokozat, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar címére történő megküldésével (1088 Budapest, Dékáni Titkárság, Múzeum krt. 4/A, vagy személyesen. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/3467/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/3467/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.

és

        Elektronikus úton az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárság részére a dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763413   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.