Gyermekkönyvtáros

Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Veszprém

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Veszprém
Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár

gyermekkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyilvános, gyermekkönyvtári szolgálat; tájékoztatói feladatok, rendezvények, olvasópályázatok, könyvtári foglalkozások tartása;együttműködés más részlegekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pedagógus végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű jó kommunikációs készség minden korosztállyal, önálló munkavégzés, problémamegoldásra törekvés ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálmann Judit nyújt, a +36202364688 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Komakút tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 458/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Komakút tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 458/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros.

        Elektronikus úton Pálmann Judit részére a ekmk@ekmk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Előzetes szakmai bírálás után személyes meghallgatás. A meghallgatás várható időpontja 2016. december 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.ekmk.hu - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ekmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818520   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.