Könyvtáros

Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

KÖNYVTÁROS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3860 Encs, Rákóczi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári egységének könyvtárosa. Feladata az olvasószolgálattal összefüggő valamennyi tájékoztatási és adminisztrációs munkafázis, és adatszolgáltatás végzése. Részt vesz a könyvtári rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Alkalmazza az új információs és telekommunikációs technológiákat az olvasói igények és a szakmai elvárások figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatikus könyvtár, könyvtár,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtári - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: • • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, • • az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, • • nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kércsi Tibor intézményvezető nyújt, a 46/587-330 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (3860 Encs, Rákóczi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3279/2016. , valamint a munkakör megnevezését: KÖNYVTÁROS.         Postai úton, a pályázatnak a Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (3860 Encs, Rákóczi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3279/2016., valamint a munkakör megnevezését: KÖNYVTÁROS.

        Személyesen: Kércsi Tibor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3860 Encs, Rákóczi út 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Encs város honlapja - 2016. október 3.

        Encsi Televizió - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.encs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750027   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.