Pszichológus

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Zalaegerszegi Gyermekotthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola, Zalaegerszegi Gyermekotthona

Pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Speciális gyermekotthonban elhelyezett fiúk diagnosztikai és terápiás ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pszichológus,

        Gyermekvédelmi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Gyógypedagógia,

        Klinikai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Egyéni és csoportos terápiás munka,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás a személyi adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Péter nyújt, a 0692/599-392 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Zalaegerszegi Gyermekotthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 465/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Zalaegerszegi Gyermekotthona címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 465/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

        Elektronikus úton Frühwirth Anna részére a fruhwirthanna.zegispeci@z-net.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Frühwirth Anna, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bizottsági meghallgatást követően vezetői döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a zegispeci.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750092   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.