Pszichológus

EMMI Budapesti Javítóintézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

EMMI Budapesti Javítóintézete

Pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Szőlő utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előzetes letartóztatásban lévő 12-21 éves életkorú fiúk szakellátó intézetében pszichológusi tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelem területén szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Diagnosztikában szerzett jártasság,

        Magas fokú empátia, szociális érzékenység,

        Határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a EMMI Budapesti Javítóintézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124-2/11-2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a EMMI Budapesti Javítóintézete címére történő megküldésével (1032 Budapest, Szőlő utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124-2/11-2016, valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

        Elektronikus úton Igazgató részére a titkarsag@bpjavito.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.3sz.hu - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bpjavito.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761563   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.