Gyermekfelügyelő

EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Baross tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EMMI Aszódi Javítóintézetben 12-21 éves fiatalkorú bűnelkövető fiatalkorú fiúk: Éjszakai felügyelete, napirend szerinti tevékenységek végrehajtatása, normatartó magatartásra nevelés./Éjszakás gyermekfelügyelő/ Nappali foglalkoztatás esetén a napirend szerinti tevékenységek irányítása, foglalkozások vezetése./Nappalos gyermekfelügyelő/ irányítása, nevelés, foglalkozás vezetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Korcsoportban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, gyermek és ifjúsági felügyelő,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció,

        Jó szintű határozottság,

        Jó szintű empátia,

        Jó szintű mobilitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Puskás Péter nyújt, a +36305979080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2170 Aszód, Baross tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/7 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2170 Aszód, Baross tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/7, valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő.

        Elektronikus úton Puskás Péter részére a titk@aszod-afi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ad-hoc bizottság értékeli a pályázatokat, személyes meghallgatásra nem minden pályázónál kerül sor.A felvételről az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézet honlapja - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aszod-afi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833823   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.