Titkársági referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkári Titkárság

Titkársági referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Ellátandó feladatok:

Ügyiratkezelés, iktatás, hivatalos levelek előkészítése, telefonhívások fogadása, irodatechnikai berendezések kezelése,
rendezvények szervezésében közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Új típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási tapasztalat,

        Angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

        Precízség,

        Pontosság,

        Megbízhatóság,

        Jó kommunikációs készség,

        Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vicze Katalin nyújt, a +36 1 795 4242 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56436/2016/CSIAT , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági referens.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56436/2016/CSIAT, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági referens.

        Elektronikus úton Vicze Katalin titkárságvezető részére a katalin.vicze@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredeti példányban bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818801   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.