Stratégiai referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Család- és Ifjúságpolitikai Stratégiai és Koordinációs Főosztály, Család- és Ifjúságpolitikai Straté

stratégiai referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Ellátandó feladatok:

- részt vesz az ágazatot érintő döntések előkészítését segítő, a döntések hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató kutatások, felmérések, adatgyűjtések, elemzések készítésében
- szakmai háttéranyagok elkészítésével segíti a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár munkáját
18. munkakör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közreműködés a főosztály stratégiai feladatainak ellátásában

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Társadalomtudományi irányú vagy jogász végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,

        Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Halász Ágnes nyújt, a +36-1-795-1111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3523/2016/HUMAN , valamint a munkakör megnevezését: stratégiai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1054 Budapest, Akadémia utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3523/2016/HUMAN, valamint a munkakör megnevezését: stratégiai referens.

        Elektronikus úton Szabó-Halász Ágnes részére a agnes.halasz@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredeti példányban bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767404   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.