Koordinációs referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Koordinációs Főosztály

koordinációs referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Ellátandó feladatok:

Kormányzati döntés-előkészítés támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Koordinációs Főosztály feladataiban történő közreműködés, ennek keretében különösen a kormányzati döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, kormány-előterjesztések, jogszabálytervezetek szakmai véleményezése, kapcsolattartás a szakmai előkészítésért felelős szervezeti egységekkel, közreműködés az állami vezetők szakmai felkészítése érdekében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, főiskola, igazgatásszervező szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 3 éves közigazgatási szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Problémamegoldás,

        Szakmai ismeretek alkalmazása,

        Kommunikáció,

        Kezdeményezőkészség,

        Csapatmunka/együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Szabolcs titkárságvezető nyújt, a + 36 1 795-5723 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3522/2016/HUMAN , valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3522/2016/HUMAN, valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.

        Elektronikus úton Parti Éva részére a szemelyugy@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredeti példányban bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757941   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.