Koordinációs referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Portfóliókezelő Főosztály, Portfóliófinanszírozási Osztály

koordinációs referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

Ellátandó feladatok:

Közreműködés a minisztérium portfólió kezelési politikájának megvalósításában, kapcsolattartás az érintett gazdasági
társaságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályzatok kialakítása, nyilvántartás vezetése. A gazdasági társaságok adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok, különösen az MNV Zrt. felé irányuló adatszolgáltatás. Nyilvántartások
vezetése a gazdasági társaságok adatairól. A gazdasági társaságok szabályzatainak ellenőrzése, nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász vagy közgazdász diploma,,

        Magas szintű MS Office ismeret (Excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú közbeszerzési végzettség,

        Közbeszerzési, közigazgatási területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Csapatmunkára való képesség,

        Proaktív szemlélet,

        Problémamegoldó készség,

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Szakmai igényesség, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,

        Erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ripper Henriett főosztályvezető-helyettes nyújt, a +36 1 795 5162 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2752/2016/HUMAN , valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2752/2016/HUMAN, valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.

        Elektronikus úton Parti Éva részére a eva.parti@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 10 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat eredményéről az elbírálási határidőt követő 30 napon belül a pályázók elektronikusan, elektronikus elérhetőség hiányában postai úton írásban értesítést kapnak.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757555   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.