Nevelőtanár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai telephelye

Nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Camping út hrsz. 4918.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A javítóintézetbe befogadott, előzetes letartóztatásban lévő és javítóintézeti nevelésük idejét töltő fiatalkorú bűnelkövető fiúk, kompenzáló és korrigáló nevelése, oktatása, reszocializációjának elősegítése, foglalkoztatásának, szabadidejének tervezése-szervezése és lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I.14.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, - Fejlesztő (differenciáló) pedagógus végzettség, drámapedagógiai végzettség, vizuális nevelés szakterület szerzett végzettség,

        Javítóintézetben és/vagy gyermekvédelmi gondoskodás területein szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Tanítási, oktatási területen szerzett szakmai tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai bizonyítványok fénymásolata

        Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gólya István nyújt, a +36706825092 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Camping út hrsz. 4918/10. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3145/2016-0981. , valamint a munkakör megnevezését: Nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 173. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3145/2016-0981., valamint a munkakör megnevezését: Nevelőtanár.

        Elektronikus úton Gólya István részére a golyaistvan@nkji.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dji.hu - 2016. november 18.

        www.nkji.hu - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818868   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.