Stratégiai referens

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

stratégiai referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

119. stratégiai feladatkör

Ellátandó feladatok:

a Támogatáskezelő szervezetének fejlesztéséhez, kommunikációjához, feladatellátásához kapcsolódó kutatások tervezése és koordinációs feladatainak ellátása;
adatgyűjtés, adatkezelés és –feldolgozás;
részvétel pályázati konstrukciók elemzésében, pályázatkezelési eljárások fejlesztésében;
részvétel folyamatok/projektek kidolgozásában/fejlesztésében: folyamattervezés és kidolgozás; projekttervezés és kidolgozás;
stratégiák, háttéranyagok, elemzések, összefoglalók, prezentációk, tervek készítése;
részvétel a szervezeti egység feladatkörébe tartozó koordinációs feladatok ellátásában;
részvétel az ügyfélszolgálati rendszer kialakításában, ügyfélszolgálat rendjének bevezetésében, fejlesztésében;
pályázatkezelő rendszerekből adatok leválogatása, ticketek adminisztrálása, elemzések, kimutatások készítése
támogatások helyszíni ellenőrzésre kiválasztásához szükséges kockázatelemzések elkészítése
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Támogatáskezelő stratégiai tevékenységével összefüggő feladatok ellátása, stratégiák kidolgozásának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi, főiskolai végzettség,

        Stratégiai területen szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ellenőrzési, stratégiai területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat, pályázati/támogatási rendszerek ismerete, EMIR, EPER, Poszeidon iktatórendszer használata

Elvárt kompetenciák:

        Problémamegoldó készség, kezdeményezőkészség, önállóság, rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, alap- és szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata.Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/194/2016 , valamint a munkakör megnevezését: stratégiai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével (1054 Budapest, Alkotmány utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/194/2016, valamint a munkakör megnevezését: stratégiai referens.

        Elektronikus úton a Humánerőforrás Osztály részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.emet.gov.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822462   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.