Kormányzati ügykezelő

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

kormányzati ügykezelő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45.

Ellátandó feladatok:

általános igazgatási feladatok ellátása,
igazgatóság adminisztratív munkájának támogatása, levelezések, kartonok, számlák, nyugták, és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattárazása, dokumentumokat másolása, továbbítása,
iktatással kapcsolatos feladatok ellátása, postai küldemények kezelése,
dokumentumok fénymásolása, szkennelése, továbbítása,
rendezvények szervezése, vendégek fogadása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Klasszikus közigazgatási ügykezelői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban vagy vállalati oldalon szerzett titkársági tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        EMIR, EPER, Poszeidon iktatórendszer használata, Gyors és gépírás (10 ujjal vakon-gépelés)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, alapvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/198/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kormányzati ügykezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével (1054 Budapest, Alkotmány utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/198/2016, valamint a munkakör megnevezését: kormányzati ügykezelő.

        Elektronikus úton a Humánerőforrás Osztály részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.emet.gov.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822458   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.