Konyhai kisegítő

ÉletFa Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

ÉletFa Rehabilitációs Intézet

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2017. január 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fóti út 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A HACCP rendszer előírásait figyelembe véve részt vesz az élelmezési nyersanyagok előkészítésében. Az élelmezési tevékenység során felhasznált nyersanyagokat, készétel termékeket megóvja minden olyan fizikai, kémiai, biológiai veszélytől, amelyek a fogyasztók egészségkárosodását okozhatja. A konyha területének takarítása, az eszközök, berendezések tisztán tartása és mindezek állagmegóvása. A szakács által meghatározott konyhai kisegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Könnyű fizikai munkára való képesség

        Megbízható, felelősségteljes munkavégzés

        Ápolt megjelenés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi adatokat tartalmazó önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló irat

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Edit Élelmezés vezető nyújt, a 06-27/342-218/115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a ÉletFa Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fóti út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-33/2016-30910 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a ÉletFa Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fóti út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-33/2016-30910, valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.

vagy

        Elektronikus úton Urbán Edit Élelmezés vezető részére a titkarsag@efri.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.efri.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757514   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.